Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  PSİKO SOSYAL SERVİS

  PSİKOSOSYAL SERVİS

       Psikososyal yardım servisi; personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştırır, uygular ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunur. Aynı zamanda hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olur, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşama adapte olmasını sağlar. Bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alır ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dâhilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapar. Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapar.

       Psikososyal yardım servisi bünyesinde hükümlülere yönelik bireysel görüşme, tanıma takip ve yönlendirme, grup çalışmaları, aile görüşmeleri, kurum personeline yönelik çalışmalar, hükümlülerin salıverilmelerinden önce hazırlık çalışmaları yapılması gibi görevleri bulunmaktadır. Hükümlünün psikososyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Gözlem Kurulu ve Eğitim Kurulunda görev alır.

  Adres

  Halit Cevri Arslangil Mh. Seyit Balcı Sk No:80 Kalecik/ ANKARA

  Telefon

  03128570291

  03128570297

  E-Posta

  abbkalecik.acikisaretadalet.gov.tr