Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  EĞİTİM SERVİSİ

  EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ


  Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte olan Eğitim-Öğretim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumumuzda bulunan hükümlülerin, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanını ve milletini seven kişiler olarak yetiştirmektir. Onları; özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, ruhsal ve duygusal gelişimlerini destekleyen, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu,  bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır.
  Kurumumuzda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve sportif tüm faaliyetler kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız ve Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğümüz tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülmektedir.
  Kurumumuzda; temel eğitim, mesleki eğitim ve Sosyo-kültürel alanlarda açılmakta olan tüm kurslar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlanmakta ve Kaymakamlık oluru ile başlatılmaktadır. Kurumumuzda açılmış olan kurslarda başarı gösteren tüm hükümlülere, görmüş oldukları eğitim alanında Milli Eğitim onaylı sertifika verilmektedir.
  Ceza İnfaz Kurumumuzda sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz:


  Temel Eğitim Kursları
  1. Kademe Okuma-Yazma Eğitimi Kursları
  2. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursları
  Orta ve Yüksek Öğretim Faaliyetleri
  * Açık  Öğretim Ortaokulu
  * Açık Öğretim Lisesi
  * Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  * Açık Öğretim Fakültesi (Anadolu, Atatürk ve İstanbul Auzef)


  Kurs Faaliyetleri
  * Mesleki Eğitim Kursları
  * Sosyal ve Kültürel Kurslar
  * Manevi Rehberlik Hizmetleri
  * Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

  -Tiyatro Gösterimi
  -Sergi
  -Konserler
  -Konferans
  -Film Gösterimi
  -Bilgi Yarışması
  -Sportif Faaliyetler
  -Kütüphane Faaliyetleri
  -Personel Eğitimi Faaliyeti


  1. TEMEL EĞİTİM KURSLARI
  Kurumumuzda bulunan hükümlülerden okuma yazma bilmeyen ya da Yetişkin II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi bulunmayan her hükümlü " Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun" kapsamında eğitime tabii tutulur. Kalecik İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Yetişkinler Okuma – Yazma     I. Kademe ve II Kademe Kursları açılmaktadır.


   

  2. ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  a) AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU
  Kurumumuzda bulunan hükümlüler ile yapmış olduğumuz birebir görüşmelerde sürekli olarak okumanın ve eğitimlerini tamamlamanın önemi vurgulanmış, şu an bulundukları durumun bir üstü eğitimi almaları için yönlendirici tavsiyelerde bulunulmuştur.


  b) AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
  Kurumda bulunan ilköğretim mezunu ve liselerin ara sınıflarında terk durumda olan, hükümlüler Kayıt dönemi gerekli duyurular yapılarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır.


  c) ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
  Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlüler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm merkezi sınavlara katılma hakkına sahiptir. Uygun şartları taşıyanların sınav evrakları tanzim edilerek sınavlara girmeleri sağlanmaktadır.


  d) AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
  Kurumumuzda bulunan hükümlüler yüksek öğrenimlerini Açık Öğretim Fakültesi kanalı ile gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerinin sınavları kurumumuzda yapılmakta olduğundan sınav dönemlerinde sınava katılacak olan hükümlüler tespit edilerek Bakanlığımız ile gerekli yazışmalar yapılmakta, hükümlülerin sınavları kurumumuzda yapılmaktadır.


  KURS VE FAALİYETLER

  MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
  Hükümlülerin kendilerini bir meslek dalında yetiştirmeleri, kurslara katılarak kursun sonucunda başarılı oldukları takdirde "Kurs Bitirme Belgesi" almalarını ve tahliyeleri sonrasında öğrenmiş oldukları bu meslek ile iş bulmalarını sağlamak temel amaçlarımızdandır.


  Kurumumuzda Süt İşleme ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği alanlarında Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığı ile Mesleki Eğitim Kursları açılmakta olup hükümlülerin birer meslek sahibi olarak tahliye sonrası hayata uyum sağlamaları amaçlanmaktadır.


   

  SOSYAL - KÜLTÜREL KURSLAR
  Kurumumuzda bulunan hükümlülere yönelik olarak mesleki eğitim kurslarının yanında sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini temin etmek ve sosyal hayattan kopmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Sosyal ve Kültürel Kurslar" da açılmaktadır. Bu kurslardaki amaç sosyal hayatın her zaman devam ettiğini hükümlülere fark ettirmek ve kendilerini toplumdan soyutlamalarını ve tahliye sonrası sosyal çevresi ile uyum sıkıntısı yaşamadan topluma intibaklarını sağlamaktır.


  MANEVİ REHBERLİK HİZMETLERİ
  Kurumumuzda bulunan hükümlülere yönelik Manevi Rehberlik Hizmetleri, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 03.12.2019 tarihinde imzalanan "Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında Kalecik İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen bir vaiz tarafından verilmektedir.


  2.SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
  Kurumumuzda sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanması ve uygulanması Eğitim ve Öğretim Servisi ve Psiko-Sosyal Servis personelince gerçekleştirilmektedir. Kurum içi ve Kurum dışında gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetleri kısaca şöyle sıralayabiliriz.


   

   

  Adres

  Halit Cevri Arslangil Mh. Seyit Balcı Sk No:80 Kalecik/ ANKARA

  Telefon

  03128570291

  03128570297

  E-Posta

  abbkalecik.acikisaretadalet.gov.tr